top of page
Szukaj

Święto Patrona Harcerstwa


Dziś rocznica śmierci patrona polskich harcerzy, błogosławionego ks. podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego (Wicek).


Druh Wicek, jak nazywany jest w środowiskach harcerskich (był podharcmistrzem ZHP), w grudniu 1940 r. trafił do obozu w Dachau, gdzie pomimo bardzo trudnych warunków pełnił tam posługę kapłańską. Pomagając chorym na tyfus, zaraził się i zmarł 23 lutego 1945 r. Został beatyfikowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II 7 czerwca 1999 r. podczas VII pielgrzymki do Polski.


"Żyjąc Bogiem, od pierwszych lat kapłaństwa szedł z bogactwem swojego kapłańskiego charyzmatu wszędzie tam, gdzie trzeba było nieść łaskę zbawienia. Uczył się tajników ludzkiej duszy i dostosowywał metody duszpasterskie do potrzeb każdego spotkanego człowieka. Tę sprawność wyniósł z harcerskiej szkoły wrażliwości na potrzeby innych i stale ją rozwijał w duchu przypowieści o dobrym pasterzu, który szuka owiec zaginionych i gotów jest życie dać dla ich ocalenia... Przyjmujemy z wielką wdzięcznością świadectwo życia błogosławionego Wincentego Frelichowskiego, współczesnego bohatera, kapłana i człowieka pokoju, jako wezwanie dla naszego pokolenia."

Jan Paweł II, 7 czerwca 1999


Cześć Jego Pamięci! Czuwaj!

bottom of page