top of page

INFORMACJE HARCERSKIE

Dla młodziezy harcerskiej

PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

"Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną Prawu Harcerskiemu."

Dla kierowniczek pracy

PRAWO HARCERSKIE

  1. Harcerka służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje  obowiązki.

  2. Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.

  3. Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.

  4. Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.

  5. Harcerka postępuje po rycersku.

  6. Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

  7. Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.

  8. Harcerka jest zawsze pogodna.

  9. Harcerka jest oszczędna i ofiarna.

  10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe nałogi.

UKŁON I POZDROWIENIE

Wspólnym pozdrowieniem harcerek jest słowo "CZUWAJ!",
wypowiadane w postawie bacznej, z prawą ręką podniesioną do ramienia, zgięta w łokciu, dłonią zwróconą do przodu i wyprostowanymi trzema palcami.

bottom of page