top of page

HISTORIA

Po zakończeniu II wojny światowej wielu Polaków osiedla się w Stanach Zjednoczonych.  Znajdują się wśród nich instruktorki.  Wszędzie tam, gdzie są polskie dzieci i młodzież, organizują one pracę harcerską.

 

Chorągiew Harcerek podlega Naczelniczce, która prowadzi Organizację Harcerek a wybierana jest przez Światową Konferencję Instruktorek.  W naszej Organizacji nie ma płatnych etatów pracy, instruktorki i funkcyjne prowadzą pracę harcerską jako służbę, bezinteresownie.  W Chorągwi (jak i w całej organizacji Z.H.P. pgK), praca prowadzona jest w soboty i w dnie powszednie, po zajęciach szkolnych i godzinach pracy zawodowej.  Członkinie komend obozów i biwaków przeznaczają na nie swoje własne wakacje.

 

Instruktorki Chorągwi uczestniczą w Światowych Konferencjach Instruktorek „Adastra” co kilka lat organizowanych przez Główną Kwaterę Harcerek.  Harcmistrzynie wybierają delegatki Chorągwi na Rady Naczelne i Zjazdy Ogólne Z.H.P. pgK. 

 

Do najważniejszych osiągnięć w życiu Chorągwi jest w 1972 r. zorganizowanie pracy wśród najmłodszych dzieci przez hm. Jadwigę Langner z Hufca “Podhale”.  Po ośmiu latach pracy, 25.IX.1980 r. rozkazem Druhny Naczelniczki skrzaty zostały zatwierdzone jako czwarta, po harcerkach, zuchach i wędrowniczkach, gałąź Organizacji Harcerek.

 

Komenda Chorągwi organizuje gry i konkursy dla całej Chorągwi, organizuje chorągwiane kursy, obozy i zjazdy.  Przez cały czas prowadzone jest kształcenie instruktorek.  Konferencje instruktorek odbywają się co dwa lata.  Odprawy hufcowych są początkowo zwoływane w miarę potrzeby, od 1976 r. odbywają się regularnie raz na rok.

 

Funkcję Komendantki Chorągwi pełniły:

               1952      hm. Ewa Gierat

               1954      hm. Jadwiga Miskowa

               1956      hm. Janina Odrzywolska-Gazdajka

               1958      hm. Irena Łukomska

               1967      hm. Janina Kuś

               1969      hm. Jadwiga Chruściel

               1973      hm. Helena Boguniewicz

               1974      hm. Ewa Jastrzębska

               1975      hm. Anna Klonowska

               1979      hm. Kinga Rzyska

               1985      hm. Anna Klonowska

               1988      hm. Włada Wojciechowska

               1991      hm. Gabriela Sokołowska Backiel

               2003      hm. Lusia Bucka

               2009      hm. Kinga Rzyska

               2011      hm. Krysia Kajkowska-Merrick

               2016      hm. Beata Pawlikowska

 

Hufcowe Hufców w Chorągwi

Tatry (w stanie Illinois)

Powstał w 1950 r.

hm. Pelagia Bazylewska, hm. Janina Kuś, hm. Anna Klonowska, hm. Irena Łukomska, hm. Hanna Gorczak, hm. Anna Proszowska, hm. Janina Czaplak, hm. Elżbieta Zbyszewska, hm. Ewa Jastrzębska, hm. Kinga Rzyska, hm. Izabela Szymańska, phm. Alina Słomiany, phm. Anna Ziółkowska, phm. Barbara Chałko, hm. Malina Wojtkowska, pwd. Jowita Nastarzewska, hm. Alina Słomiany, pwd. Basia Pacyniak, hm. Beata Pawlikowska, hm. Beata Chodorowska-Niebrugge, phm. Alexis Wagner.

 

Świt – hufiec zuchowy (w stanie Illinois)

1964--1982

hm. Daniela Skrzypczak, hm. Elżbieta Link, Krystyna Bielecka, dz. h. Kazimiera Piotrowska, hm. Krystyna Link. 

 

Ziemia Rodzinna (w stanie Michigan)

Powstał w 1950 r.

Hufcowymi są kolejno:  hm. Janina Odrzywolska, hm. Helena Chmielewska, hm. Janina Odrzywolska-Gazdajka, phm. Elżbieta Roźmiej, hm. Bronisława Marczuk, hm. Zenona Raczkowska, hm. Teresa Wiącek, phm. Katarzyna Mrukowicz.

 

Hufiec Nowy Jork

1950—1955

Hufcowe pwd. Aurelia Szłosowska, phm. Zofia Hobgarska. 

 

Korespondencyjny Hufiec Iskry

1954—1957

hufcowa hm. Ewa Gierat

 

Podhale (Wschodnie Wybrzeże)

Powstał w 1957 r.

hufcowymi są:  hm. Helena Boguniewicz, hm. Jadwiga Chruściel, hm. Janina Dagys-Dobkowska, hm. Irena Rak-Dzierżbińska, hm. Zofia Langner, phm. Gabriela Backiel, phm. Malina Kozłowska, hm. Gabriela Backiel, phm. Anna Knap, phm. Beata Szmurło, pwd. Jolanta Matysiak, hm. Irena Rak-Dzierżbińska, hm. Magdalena Rudnik-Nieroda, hm. Mariola Ruszała, phm. Ania Kułakowska i hm. Jola Nowacka. 

 

Mazowsze (Kalifornia, Arizona, Kolorado)

1958—1964, 1973--

Hufcowe: Wanda Kamieniecka-Grycko, hm. Krystyna Chciuk, phm. Iza Kosińska, hm. Anna Pisańska

 

Kaszuby (Seattle, WA)

Samodzielny Szczep 1986, od 2015 Hufiec

hm. Marta Szternal-Gołubiec przekazuje dhnie Annie Borodenko.

 

Zastępy Instruktorek

Pasieka (w stanie Illinois)

1951 r.

Zastępowymi są: hm. Wanda Kamieniecka-Grycko, hm. Janina Miskowa, hm. Anna Klonowska, hm. Janina Kuś, hm. Hanna Gorczak, hm. Zofia Kaspar, hm. Irena Łukomska, hm. Anna Klonowska, hm. Elżbieta Link, hm. Elżbieta Zbyszewska, hm. Krystyna Tapkowska, pwd. Monika Barwicka, pwd. Maria Mleczko, ……., hm. Anna Ziółkowska, hm. Elżbieta Link, pwd. Basia Pacyniak, hm. Kinga Rzyska, phm. Wiesława Pluskwa, hm. Lusia Bucka.

 

Iskry (w stanie Michigan)

1956

hm. Anna Wyrwicz, hm. Kazimiera Rychter, hm. Jadwiga Ceglewska, hm. Teresa Rachmaninow, hm. Kamila Drozdowska, hm. Helena Chmielewska, phm. Bronisława Wiącek, hm. Anna Jakubczak, phm. Grażyna Kopczyńska i hm. Teresa Wiącek.

 

Zorza (Wschodnie Wybrzeże)

2001

hm. Basia Borejko, hm. Irena Rak-Dzierzbińska, hm Anna Horelik

 

Kłosy (Kalifornia)

Hm. Krystyna Chciuk

 

Zdrój (Seattle, WA)

2013

Hm. Marta Gołubiec

bottom of page