top of page

Harcerki to dziewczęta w wieku od 11 -15 lat pracujące w drużynach harcerek. 

Harcerki kierują się Prawem Harcerskim i składają Przyrzeczenie po zdobyciu stopnia ochotniczki.  Zajęcia dla harcerek odbywają się w zastępach składających się z 5-6 harcerek z zastępowa na czele. Dwa lub więcej zastępów tworzy drużynę harcerską, którą prowadzi Drużynowa. Na zajęciach w formie ćwiczeń, harców i gier, śpiewu i zajęć w zespole harcerki przygotowują się do zdobywania stopni i sprawności harcerskich.

Stopnie ochotniczki, tropicielki i pionierki zdobywają harcerki w wieku od 11 do 15 lat.  Starsze harcerki w wieku 16-18, mogą tworzyć drużyny lub patrole harcerek – wędrowniczek.  Praca starszych harcerek jest ukierunkowana na samokształcenie.  Stopień harcerek wędrowniczek to samarytanka.

Wędrowniczki to dziewczęta dorastające w wieku powyżej 15 lat, które już znają swoją wartość ale nadal poszukują swojego miejsca w społeczeństwie.

 

Jednostki wędrownicze to małe patrole, które spotykają się regularnie. Program wędrowniczy wyróżnia się częstymi wędrówkami (nie tylko pieszymi) i wycieczkami.

 

Wędrowniczki zdobywają Naramiennik wędrowniczy, składający się z trzech płomieni reprezentujących siłę ciała, siłę rozumu oraz siłę ducha i uczucia, które są podstawą do dalszej pracy wędrowniczej.  Dalsze etapy pracy bo starają się odpowiedzieć na problemy świata i otoczenia stosując treść prawa harcerskiego i na gruncie harcerskim.

Podczas roku szkolnego skrzaty, zuchy, harcerki i wędrowniczki zbierają się na zajęcia na regularnych spotkaniach, czyli zbiórkach swojej jednostki. Na zbiórkach prowadzone są zajęcia, przygotowujące do zdobycia stopni i sprawności harcerskich o określonych wymaganiach dostosowanych do ich wieku i umiejętności.

 

Ukoronowaniem rocznej pracy harcerskiej są dwu lub trzytygodniowe Akcje Letnie organizowane podczas wakacji. Dla zuchów są to kolonie zuchowe, dla harcerek obozy harcerskie stałe, a dla wędrowniczek obozy wędrowne.

SZCZEBLE PRACY

Skrzaty to najmłodsze dzieci w wieku od 4 – 6 lat uczestniczące w ruchu harcerskim. 

 

Praca w gromadkach skrzatowych opiera się, tak jak praca na wszystkich szczeblach organizacji na trzech zasadach: służby Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim. Oczywiście wszystko co skrzaty robią jest dostosowane do ich poziomu rozwoju.

 

W gromadkach skrzatowych pracujemy w oparciu o metodę harcerską.  Praca kierowana jest przez Drużynową. Skrzaty posiadają swoje odznaki i obyczaje, które odróżniające od pozostałych jednostek organizacyjnych harcerstwa.

Zuchy  to dziewczynki w wieku od 7-11 lat zorganizowane w gromady zuchowe.

Praca zuchowa prowadzona jest systemem szóstkowym poprzez zabawę, gry, ćwiczenia, pląsy i śpiew, i jest kierowana przez Drużynową. Podstawą metody zuchowej jest zorganizowana 'zabawa w coś'. Typowo prowadzony jest cykl 6-8 zbiórek powiązanych jednym tematem. Zuchy bawią się na przykład w Ekoludka, Listonosza, Małą Malarkę, itp. Na zakończenie cyklu Drużynowa nadaje zuchom odznakę sprawności, którą zuchy noszą na mundurku. 

 

Szczeblami wyrobienia zuchowego są gwiazdki zuchowe. Zuch zdobywa I, II i III gwiazdkę w przeciągu trzech/ czterech lat przebywania w gromadzie.

bottom of page