top of page

Organizacja Harcerek stanowi żeńską gałąź Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju.

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju na podstawach ponad 100 lat historii, zaczynając od twórcy skautingu Lord Baden-Powell, wspiera wszechstronny rozwój młodzieży w kierunku określonym przez Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.

Organizacja Harcerek realizuje cele Związku poprzez pracę jednostek młodzieżowych w lokalnych ośrodkach na zbiórkach oraz innych zajęciach prowadzonych zgodnie z metodą i zasadami harcerskimi.  Program kształcenia jest prowadzony na różnych szczeblach.  Jednostki wyjeżdżają na coroczne kolonie zuchowe i obozy harcerskie.

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju ma na celu wychowanie metodami harcerskimi dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego; przygotowanie młodzieży do świadomej, czynnej i ofiarnej służby dla Polski oraz narodu osiedlenia, opartej na ich umiłowaniu; utrzymanie więzi z narodem polskim i pielęgnowanie dorobku kulturalnego Polski; wprowadzenie zasad ideologii harcerskiej do życia publicznego.

 

Dla osiągnięcia swych celów, Z.H.P. organizuje pracę wychowawczą metodami harcerskimi oraz przez akcję wychowawczą i współpracę z polskimi organizacjami; kształci kierowników i kierowniczki pracy harcerskiej; prowadzi akcję wychowawczą i propagandową; prowadzi pracę społeczno-wychowawczą w duchu harcerskim wśród polskiego społeczeństwa.

 

O NAS

bottom of page