SKLAD KOMENDY

/

Komendantka Chorągwi

Zastępczyni Komendantki

Skarbniczka

Sekretarka Korespondencyjna

Sekretarka Protokółowa

Sekretarka Prasowa

Referentka ds. Rejestracji Instruktorek

Referentka ds. Niekaralności

Sklepikarka 

Referentka Skrzatów

Referentka Zuchów

Referentka Harcerek

Referentka Wędrowniczek

Referentka Kształcenia

Komendantka Kursu dla Dorosłych

Przewodnicząca Komisji Prób

Webszefowa

Referentka ds. Zdalnej Działalności Harcerskiej

Członkinie

hm. Beata Pawlikowska

hm. Kinga Banaś-Żądło

phm. Anna Kahl-Kubarek

hm. Kinga Rzyska

phm. Teresa Dzierżanowska

hm. Iwona Urbaniak

phm. Beata Więcek

hm. Barbara Ciepiela

hm. Maria Kohman

hm. Wiesia Pluskwa

hm. Maria Bielska

phm. Krysia Czart Ciecierska

hm. Teresa Wiącek

hm. Kinga Rzyska

hm. Anna Nowobilska-Vasilios

hm. Krysia Link-Wardawy

hm. Anusia Moschopoulos

phm. Anna Radko-van Ouwerkerk

hm. Krysia Kajkowska-Merrick

phm. Dorota Bamford