top of page

Betlejemskie Światło Pokoju 2021

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi.


Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Do Stanów Zjednoczonych w tym roku Światełko dotarło na 4 terminal lotniska Kennedy, przy kaplicy Matki Boskiej Niebiańskiej w sobotę 11-go grudnia. Ten sam Delegat z Wiednia od dziesiątek lat – Pan Wolfgang z linii Austriackich - przywiózł Świateko w specjalnej lampie kopalnianej. Linie lotnicze pozwalają tylko raz w roku na taka możliwość. Już następnego dnia Austria zamknęła granice z powodu odnowy pandemii, więc na szczęście w tym roku doczekaliśmy się „żywego ognia”. Odbyło się uroczyste przyjęcie i przekazanie i odpalenie; delegaci z bliska i z daleka – nawet z Toronto i z Maryland - przywieźli swoje lampiony i Światełko jeszcze przed Bożym Narodzeniem zawędrowało przekazywane z rąk do rąk przez skautów i wolontariuszy aż do Arizony, Kalifornii, Michigan, Teksasu i Illinois. Można śledzić sztafetę na portalu Peace Light -North America W Stanach na wschodnim wybrzeżu Harcerki i Harcerze Hufców Podhale i Warmia zajmują się sztafetą w swoich parafiach, od Massachusetts do Waszyngtonu.


Tego roczne hasło sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju : „Światło z Betlejem nową światu da nadzieję„ było wybrane już na jesieni, zanim jeszcze Światełko zostało przywiezione z Austrii na Zlot w Zakopanym, skąd rozeszło się po całej Polsce. My harcerki i harcerze w Stanach jednoczonych także przekazując Betlejemskie Światło Pokoju. chcemy dać wszystkim „Światło Nadziei” na Lepszy świat. Św. Jan Paweł II powiedział: „Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach”. Betlejemski płomień przekazywany z rąk do rąk wyraża naszą nadzieję, że przyjdzie taki czas, iż będziemy mogli na nowo cieszyć się sobą, podawać sobie ręce, wymienić uściski i zacząć budować nową rzeczywistość świata po pandemii. Świata, gdzie braterstwo, służba, pomoc – ideały tak bliskie każdemu harcerzowi i każdej harcerce – staną się fundamentem nowych relacji i zasad funkcjonowania. 

Sam Prezydent Duda przyjął delegację jednostek harcerskich w swoim Pałacu 14-go grudnia. Konsul Adrian Kubicki i Wice Konsul Mateusz Gmura odpalili Światło Pokoju w konsulacie na Manhattanie 22-go grudnia od delegacji obu hufców ZHP „Świat”.

Czuwaj!

Maria Bielska, hm.

(Opisy zdjęć poniżej)

1/ Prezydent Andrzej Duda z małżonką przyjmuje Światełko od delegatów ZHP w Polsce (Zdjęcie ze strony kancelarii Prezydenta) 

2/ Konsul Adrian Kubicki i Wice Konsul Mateusz Gmura odpalają Światełko w Konsulacie Nowojorskim RP 22.XII.

3/ Konsul i Wice Konsul z delegacją harcerską z Hufców Podhale i Warmia 22.XII

4/ Pan Wolfgang z liderami Skatów Nowojorskich przynosi Światełko ze samolotu LINII AUSTRIACKICH 11.XII.

5/ Odpalenie Światełka przez delegacje Hufców Podhale i Warmia na lotnisku w Kaplicy Matki Boskiej „Our Lady of the Skies” 11.XII.

6/ Tegoroczna odznaka Światełka, którą otrzymali wszyscy delegaci organizacji skautowych na lotnisku

7/Harcerki w Filadelfii, Parafia Św. Jana Kantego 13.XII.

8/ Zuchy w Phoenix, Arizona, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Hm. Jagoda Marciszewska 23.XII.

9/ Światełko przywędrowało do Detroit Michigan, Hm. Teresa Wiącek

10/ Zuchy z phm. Jolą Opach w Parafii Św. Stanisława Kostki na Staten Island 12.XII.

11/Grono Harcerskie w Worcester Mass z Hm. Wiesławem Rachoń 22.XII

12/Sztafeta w Newark, NJ, Parafia Św. Kazimierza Królewicza, Obchody Rocznicy Stanu Wojennego 12.XII.

13/ Światełko przekazane w Parafii Św. Krzyża a na Maspeth 19.XII.

14/ Światełko w Parafii Św. Cyryla i Metodego 19.XII.

15/ Światełko w parafii Św. Franciszki de Chantal 19.XII.

16/ Na Jasełkach w szkole im. Henryka Sienkiewicza w parafii Matki Boskiej Guadalupe -zuch/aniołek 18.XII.

17/ Światełko w Parafii Św. Sanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie 19.XII.

18/ Światełko przekazane w Parafii Św. Stanisława Kostki na Greenpoint 18.XII.

19/ Odpalenie w Amerykańskiej Częstochowie – Instruktorki z Filadelfii, Ojciec Bartłomiej Marciniak 19.XII.

20/ Światełko w  Bridgeport, Parafia Św. Michała Archanioła Connecticut 19.XII.

21/ Światełko w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej/ Św. Kazimierza na Brooklynie 18.XII.

22/ Światełko w Parafii Matki Boskiej  Królowej Polski,  Silver Springs, MD

23/ Światełko przekazane w Avon, CT. 16.XII.

24/ Światełko przekazane w Detroit, MI.

25/ Światełko w Ośrodku Seniorów na Leonard Street, Greenpoint, Brooklyn, NY 22.XII.

26/ Światełko przekazane w Parafii Sw. Michała Archanioła, Brighton Beach, New York  19.XII.

27/ Światełko w Szkole Polskiej św. Ferdynanda Chicago

28, 29,30/ Światełko w Parafii Św. Trójcy, Chicago. IL. 19.XII.

31/ Światełko przekazane w Parafii Św. Michała Archanioła w CT. 19.XII.

32/ Światełko w Parafii Matki Boskiej Pocieszenia, Williamsburg, Brooklyn, NY 19.XII.

33/ Wigilia Bezdomnych, zorganizowana przez Konsulat, Greenpoint, Brooklyn, NY. 9.XII.

bottom of page