top of page
Szukaj

Witaj maj, trzeci maj!

Dziś rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Czuwaj!


Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją.

Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów.


(tekst: ZHP Świat - Strona Głowna, Facebook)


Comments


bottom of page