Szukaj

Nowa Komendantka Chorągwi

Konferencja Instruktorek, która spotkała się w czasie XXXIV Zjazdu Okręgu USA (22-23.X.22), wybrała na kandydatkę na funkcję Komendantki Chorągwi USA hm. Kinga Banaś-Żądło.


Przychylając się do wyboru Konferencji Instruktorek w Stanach Zjednoczonych, z dniem 11 listopada, 2022r., Naczelniczka Danuta Figiel mianowała hm. Kingę Banaś-Żądło Komendantką Chorągwi. Gratulujemy! Czuwaj!Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Rozkazem Naczelniczki, hm. Danusi Figiel, L17. z dnia 12 lipca 2021, wprowadzono nowy Regulamin Musztry Organizacji Harcerek. Z dniem 22 lutego, Referaty Harcerek i Wędrowniczek ogłaszają konkurs musz